Best university in Zagazig | Egypt

  1. Zagazig University logo
    Enrollment
    117,299
    Founded
    1974