Top 3 universities in Cherkasy | Ukraine

 1. National University of Cherkasy logo
  Enrollment
  6,000
  Founded
  1921
 2. Cherkasy State Technological University logo
  Enrollment
  3,897
  Male:Female
  65:35
  Founded
  1960
 3. Founded
  1992

Universities near Cherkasy

Distance, km
📏
km
University
Country rank
🏆
City
82Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University101
Ukraine Flag
Pereiaslav-Khmelnytskyi
105Kirovohrad National Technical University81
Ukraine Flag
Kirovograd
104Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University113
Ukraine Flag
Kirovograd
107Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University74
Ukraine Flag
Kremenchuk
145Bila Tserkva National Agrarian University141
Ukraine Flag
Bila Tserkva
151International Science and Technology University151
Ukraine Flag
Kiev
153National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine13
Ukraine Flag
Kiev
152Kyiv National University of Trade and Economics68
Ukraine Flag
Kiev
153Uman National University of Horticulture83
Ukraine Flag
Uman
154V.I. Vernadsky Taurida National University144
Ukraine Flag
Kiev
154Kyiv National University of Culture and Arts50
Ukraine Flag
Kiev
154Uman State Pedagogical University53
Ukraine Flag
Uman
155Kyiv National University of Technologies and Design76
Ukraine Flag
Kiev
155National Transport University102
Ukraine Flag
Kiev
155Kyiv Slavonic University166
Ukraine Flag
Kiev
156National University of Physical Education and Sports of Ukraine55
Ukraine Flag
Kiev
155Kyiv National Linguistic University140
Ukraine Flag
Kiev
157Taras Shevchenko National University of Kyiv1
Ukraine Flag
Kiev
157National University of Food Technologies44
Ukraine Flag
Kiev
157O.O. Bogomolets National Medical University66
Ukraine Flag
Kiev
157KROK University73
Ukraine Flag
Kiev
157Banking University115
Ukraine Flag
Kiev
157National Pedagogical Dragomanov University24
Ukraine Flag
Kiev
158Kyiv National University of Construction and Architecture33
Ukraine Flag
Kiev
158State University of Telecommunications107
Ukraine Flag
Kiev
158Kyiv National University of Theatre, Cinema and Television145
Ukraine Flag
Kiev
158National University of Kyiv-Mohyla Academy11
Ukraine Flag
Kiev
158Borys Grinchenko Kyiv University21
Ukraine Flag
Kiev
158State University of Infrastructure and Technology159
Ukraine Flag
Kiev
160National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute2
Ukraine Flag
Kiev