Top 10 universities in Guiyang | China

 1. Guizhou University logo
  Enrollment
  45,000
  Founded
  1902
 2. Guizhou Normal University logo
  Enrollment
  32,500
  Founded
  1941
 3. Guizhou Medical University logo
  Enrollment
  8,500
  Founded
  1938
 4. Guizhou Education University logo
  Founded
  1978
 5. Enrollment
  12,500
  Founded
  1951
 6. Guizhou Institute of Technology logo
  Enrollment
  11,612
  Founded
  2013
 7. Guizhou University of Finance and Economics logo
  Enrollment
  22,500
  Founded
  1958
 8. Guiyang University logo
  Enrollment
  7,500
  Founded
  1987