Top 2 universities in Huaian | China: Rankings & Acceptance rate

Rank
🏆
University name
Acceptance rate
Acc. rate
1Huaiyin Normal University
2Huaiyin Institute of Technology

Universities near Huaian