Best university in Nasushiobara | Japan

  1. Utsunomiya Kyowa University logo
    Founded
    1999