Best university in Nizhyn | Ukraine

  1. Nizhyn Gogol State University logo
    Enrollment
    8,500
    Founded
    1805

Universities near Nizhyn

Distance, km
📏
km
University
Country rank
🏆
City
64Chernihiv National University of Technology58
Ukraine Flag
Chernihiv
64Chernihiv State Pedagogical University93
Ukraine Flag
Chernihiv
110Kyiv National University of Trade and Economics68
Ukraine Flag
Kiev
111International Science and Technology University151
Ukraine Flag
Kiev
112Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University101
Ukraine Flag
Pereiaslav-Khmelnytskyi
117National University of Kyiv-Mohyla Academy11
Ukraine Flag
Kiev
117National Transport University102
Ukraine Flag
Kiev
118KROK University73
Ukraine Flag
Kiev
118Kyiv National University of Technologies and Design76
Ukraine Flag
Kiev
118Banking University115
Ukraine Flag
Kiev
119Taras Shevchenko National University of Kyiv1
Ukraine Flag
Kiev
119Borys Grinchenko Kyiv University21
Ukraine Flag
Kiev
119National Pedagogical Dragomanov University24
Ukraine Flag
Kiev
119Kyiv National University of Culture and Arts50
Ukraine Flag
Kiev
119O.O. Bogomolets National Medical University66
Ukraine Flag
Kiev
119V.I. Vernadsky Taurida National University144
Ukraine Flag
Kiev
118Kyiv National University of Theatre, Cinema and Television145
Ukraine Flag
Kiev
119National University of Food Technologies44
Ukraine Flag
Kiev
119National University of Physical Education and Sports of Ukraine55
Ukraine Flag
Kiev
119Kyiv National Linguistic University140
Ukraine Flag
Kiev
119Kyiv Slavonic University166
Ukraine Flag
Kiev
121Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education56
Ukraine Flag
Kiev
121State University of Infrastructure and Technology159
Ukraine Flag
Kiev
121National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute2
Ukraine Flag
Kiev
122State University of Telecommunications107
Ukraine Flag
Kiev
123National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine13
Ukraine Flag
Kiev
122Kyiv National Economic University19
Ukraine Flag
Kiev
122Kyiv National University of Construction and Architecture33
Ukraine Flag
Kiev
124National Aviation University5
Ukraine Flag
Kiev
125European University - Kiev161
Ukraine Flag
Kiev