Top 3 universities in Zunyi | China: Rankings & Acceptance rate

Rank
🏆
University name
Acceptance rate
Acc. rate
1Zunyi Medical University
2Zunyi Normal College
3Moutai Institute

Universities near Zunyi