Top 5 universities in Antalya | Turkey

 1. Akdeniz University logo
  Enrollment
  45,000
  Founded
  1982
 2. Antalya Bilim University logo
  Enrollment
  125
  Founded
  2010
 3. Alanya Alaaddin Keykubat University logo
  Founded
  2015
 4. Alanya Hamd Emin Pasa University logo
  Enrollment
  125
  Founded
  2011
 5. Antalya Akev University logo
  Founded
  2015