Best university in Osmaniye | Turkey

  1. Osmaniye Korkut Ata University logo
    Enrollment
    12,500
    Founded
    2007