Best university in Yozgat | Turkey

  1. Bozok University logo
    Enrollment
    12,500
    Founded
    2006